Władze

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Marek Szary – Prezes
2. Marek Kwiatkowski – V-ce Prezes
3. Józef Witczak – Sekretarz
4. Danuta Zielińska – Skarbnik
5. Adam Kozłowski – Członek Zarządu

Regulaminy z

Regulaminy