Dane Kontaktowe

Nasz adres:
Stowarzyszenie
„Pod Dobrym Aniołem”
ul. Piastowska 3
26 – 617 Radom

Telefony kontaktowe:
Prezes – Marek Szary:              +48 606 366 780
Sekretarz –  Józef Witczak        +48 608 534 932

Nasz adres e-mail:
pod.dobrym.aniolem@gmail.com